Elektroniczna skrzynka podawcza

W celu umożliwienia obywatelom szybszego załatwiania spraw w urzędach i instytucjach publicznych Ministerstwo Cyfryzacji, stworzyło platformę internetowej wymiany dokumentów elektronicznych ePUAP na której umieszczono Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Sądu Rejonowego w Słupcy.

ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Platforma służy również do komunikacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej. Usługodawcami są podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zlecone lub powierzone im do realizacji.

Platforma udostępnia usługodawcom infrastrukturę technologiczną do świadczenia obywatelom i przedsiębiorcom podstawowych usług w zakresie komunikacji elektronicznej z administracją. Wśród użytkowników ePUAP znajdują się zarówno jednostki administracji centralnej, jak i samorządy, a wśród nich urzędy gmin.

Wśród usług oferowanych przez ePUAP jest także Profil Zaufany, umożliwiający składanie pism elektronicznych ze skutkiem prawnym bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego oraz oparty na mechanizmie pojedynczego logowania, który umożliwia stosowanie tego samego logowania na stronach różnych usługodawców.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Sądu Rejonowego w Słupcy została udostępniona obywatelom pod adresem:

Rejestr zmian dla: Elektroniczna skrzynka podawcza