Portal Informacyjny

Portal Informacyjny - informacje

 

 

Z dniem 04 kwietnia 2016 r. uruchomiony został Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Słupcye, który dostępny jest pod adresem http://portal.poznan.sa.gov.pl
Portal Informacyjny ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom, dostępu do informacji, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowym w Słupcy.
Użytkownik systemu otrzyma dostęp do informacji o stanie sprawy i o czynnościach podejmowanych w sprawie. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna. Natomiast dostęp do informacji o sprawach, w których stroną jest osoba prawna jest możliwy poprzez konto użytkownika, będącego przedstawicielem ustawowym, reprezentantem osoby prawnej lub poprzez konto pełnomocnika procesowego.
Zakres dostępu do serwisu oraz sposób zakładania i aktywacji konta określony jest szczegółowo w Regulaminie Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Słupcy, którego akceptacja jest warunkiem korzystania z Portalu Informacyjnego.
Rejestracja osoby fizycznej rozpoczyna się od wypełnienia „Wniosku o rejestrację konta", dostępnego na stronie głównej serwisu, po czym - po uzyskaniu stosownej informacji na wskazany we wniosku adres e-mail - należy zgłosić się w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Słupcy w celu weryfikacji podanych danych, z ważnym dokumentem tożsamości w postaci dowodu osobistego bądź paszportu, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja w Biurze Podawczym Sądu Rejonowego w Słupcy zakończy się aktywacją konta oraz uzyskaniem przez użytkownika wydruku potwierdzającego założenie konta, z loginem (numer PESEL) i hasłem, które można zmienić po zalogowaniu w serwisie. Logowanie następuje przez wpisanie loginu i hasła na stronie głównej Portalu Informacyjnego. Dostęp do konta jest możliwy dopiero po dokonaniu weryfikacji.
Sprawy na aktywnym koncie użytkownika pojawią się najwcześniej na drugi dzień roboczy od chwili aktywacji.

 

Adres Portalu Informacyjnegohttp://portal.poznan.sa.gov.pl

Zarządzenie nr 27/2019 Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Słupcy z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie udostępniania danych za pomocą Portalu Informacyjnego

Zarządzenie w sprawie utworzenia Internetowego Portalu Informacyjnego

Regulamin Portalu Informacyjnego