Konta bankowe

 


wpisy, koszty sądowe, grzywny- wpłaty od 01.07.2016r. prosimy przekazywać wg właściwości na następujące konta:

 

SĄD OKRĘGOWY W KONINIE

I Wydział Cywilny                                                     54 1010 0055 1293 0030 3200 0001

II Wydział Karny                                                       27 1010 0055 1293 0030 3200 0002

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych           97 1010 0055 1293 0030 3200 0003

Księga Należności                                                     70 1010 0055 1293 0030 3200 0004

Oddział Finansowy                                                    26 1010 0055 1293 0030 3200 0020

 

SĄD REJONOWY W SŁUPCY

I Wydział Cywilny                                             23 1010 0055 1293 0050 2500 0001

II Wydział Karny                                               93 1010 0055 1293 0050 2500 0002

III Wydział Rodzinny i Nieletnich                     66 1010 0055 1293 0050 2500 0003

IV Wydział Ksiąg Wieczystych                          39 1010 0055 1293 0050 2500 0004

Księga Należności                                             12 1010 0055 1293 0050 2500 0005

Oddział Finansowy                                           50 1010 0055 1293 0050 2500 0000

 

dochody budżetowe przelew z zagranicy NBPLPLPW PL 91 1010 1469 0081 1022 3100 0000

 

zaliczki na: biegłych, kuratorów, tłumaczy:
sumy na zlecenie NBP O/O Poznań  31 1010 1469 0081 1013 9800 0000

 

zapłata za faktury i rachunki obciążające Sąd Okręgowy w Koninie i Sąd Rejonowy w Słupcy:
wydatki budżetowe NBP O/O Poznań 44 1010 1469 0081 1022 3000 0000

 

poręczenia majątkowe, wadia, kaucje, zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

sumy depozytowe Bank Gospodarstwa Krajowego

PLN 83 1130 1017 0021 1000 1390 0004

USD 56 1130 1017 0021 1000 1390 0005

EUR 40 1130 1017 0021 1000 1390 0002

CHF 67 1130 1017 0021 1000 1390 0001

GBP 13 1130 1017 0021 1000 1390 0003

UWAGA: na dowodzie wpłaty należy wskazać sygnaturę sprawy, sąd którego wpłata dotyczy oraz tytuł wpłaty

 

Rejestr zmian dla: Konta bankowe